ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

Έχετε απορίες ή χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη για να χρησιμοποιήσετε ή να συντηρήσετε τις συσκευές Hoover; Επικοινωνήστε με την online υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης και εμείς θα σας παρέχουμε τη βοήθεια που χρειάζεστε.

Βάσει του νομοθετικού διατάγματος 196/2003, αρθ. 7, 13 και 23:

Εξουσιοδοτώ την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για τους σκοπούς όπως περιγράφονται στο σημείο Β) της πολιτικής απορρήτου (απευθείας marketing της Candy Hoover Group ΕΠΕ-μοναδικός εταίρος)

Εξουσιοδοτώ την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για τους σκοπούς όπως περιγράφονται στο σημείο C) της πολιτικής απορρήτου (απευθείας marketing της Candy Hoover Group ΕΠΕ-μοναδικός εταίρος)

* Υποχρεωτικά πεδία