ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΕ

Ανακαλύψτε τις νέες Ενεργειακές Ετικέτες της ΕΕ για οικιακές συσκευές.

ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΕ

Από την 1η Μαρτίου 2021, θα κυκλοφορήσει μια νέα Ενεργειακή Ετικέτα ΕΕ για πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων και συσκευές ψύξης.

Συνεχίστε να διαβάζετε για να ανακαλύψετε τι αλλάζει. 

ΓΙΑΤΙ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ; 

Ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ανάπτυξης των ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και λόγω της ασαφούς διαφοράς μεταξύ A ++ και A +++ για τους καταναλωτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αλλάξει σταδιακά τις κατηγορίες ενεργειακών ετικετών επαναφέροντας την απλή κλίμακα A σε G.

ΤΙ ΝΕΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ?

Ακολουθούν οι βασικές αλλαγές σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Οι τρέχουσες τάξεις ”Plus”, όπως οι A +++, A ++ και A +, θα αντικατασταθούν από μια νέα κλίμακα κατανάλωσης ενέργειας από A έως G.

 

QR CODE

Ένας κωδικός QR θα σας ανακατευθύνει στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Προϊόντων για Ενεργειακή Σήμανση (EPREL), όπου θα βρείτε πληροφορίες των σχετικών ενεργειακών ετικετών με το προϊόν σας.

Εκεί, θα μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη του δελτίου πληροφοριών του προϊόντος σας και όλες τις άλλες συσκευές με τη νέα Ενεργειακή Ετικέτα.

Ανακαλύψτε περισσότερα
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 

Σε ορισμένες συσκευές θα εμφανίζεται επίσης μια λειτουργία αξιολόγησης θορύβου. Για παράδειγμα, σε πλυντήρια ρούχων ή πλυντήρια πιάτων, ο θόρυβος των εκπομπών κατά τη διάρκεια του κύκλου περιστροφής θα εμφανίζεται και θα εκφράζεται σε dB (A).

 

ΟΓΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Οι νέες ετικέτες για καταψύκτες και ψυγεία θα αναφέρουν τον συνολικό όγκο των τμημάτων τους. 

 

Πλυντήρια Ρούχων 

 1. Κωδικός QR.
 2. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.
 3. Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας * σε kWh / 100 κύκλους λειτουργίας (στο πρόγραμμα Eco 40-60).
 4. Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου.
 5. Διάρκεια του προγράμματος “Eco 40-60”.
 6. Σταθμισμένη κατανάλωση νερού σε λίτρα / κύκλος λειτουργίας (στο πρόγραμμα Eco 40-60).
 7. Κατηγορία απόδοσης στυψίματος.
 8.  Εκπομπές θορύβου κατά τον κύκλο στυψίματος εκφραζόμενες σε dB (A) re 1 PW και κατηγορία εκπομπών θορύβου..

*Οι τιμές ισχύουν για το ένα τέταρτο, μισό και πλήρες φορτίο.

 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ 

 1. Κωδικός QR.
 2. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ** (πλήρης κύκλος λειτουργίας).
 3. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης * (κύκλος πλύσης).
 4. Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε kWh / 100 κύκλοι (πλήρης κύκλος λειτουργίας **).
 5. Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας * σε kWh / 100 κύκλοι (κύκλος πλύσης).
 6. Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου (πλήρης κύκλος λειτουργίας **).
 7. Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου (κύκλος πλύσης).
 8. Σταθμισμένη κατανάλωση νερού σε λίτρα / κύκλος λειτουργίας (πλήρης κύκλος λειτουργίας **).
 9. Σταθμισμένη κατανάλωση νερού * σε λίτρα / κύκλος λειτουργίας (κύκλος πλύσης).
 10. Διάρκεια προγράμματος (πλήρης κύκλος λειτουργίας **) σε συνθήκες πλήρους φόρτωσης.
 11.  Διάρκεια προγράμματος “Eco 40-60” σε συνθήκες πλήρους φόρτωσης.
 12. Κατηγορία απόδοσης περιστροφής *.
 13. Εκπομπές θορύβου κατά τον κύκλο περιστροφής που εκφράζεται σε dB (A) re 1 pW και κατηγορία εκπομπών θορύβου.

*Οι τιμές ισχύουν για ενός τετάρτου, μισού και πλήρους φορτίου. Κατά το πλύσιμο και το στέγνωμα στο μισό και πλήρες φορτίο.

** Πλύσιμο και Στέγνωμα.

 

Πλυντήρια Πιάτων 

 1. Κωδικός QR.
 2. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.
 3. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh / 100 κύκλους Eco λειτουργίας.
 4. Αριθμός κανονικών σετ πιάτων.
 5. Water consumption in litres/operating Eco cycle.
 6. Διάρκεια του κύκλου «Eco».
 7. Εκπομπές θορύβου εκφρασμένες σε dB (A) re 1 PW και κατηγορία εκπομπών θορύβου.
 

ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΑ 

 1. Κωδικός QR.
 2. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.
 3. Energy consumption in kWh/year (measured under new standard conditions).Κατανάλωση ενέργειας σε kWh / έτος (μετρούμενη υπό νέες τυποποιημένες συνθήκες).
 4. Συνολικός όγκος όλων των τμημάτων καταψύκτη.
 5. Συνολικός όγκος όλων των τμημάτων συντήρησης.
 6. Εκπομπές θορύβου εκφρασμένες σε dB (A) re 1 PW και κατηγορία εκπομπών θορύβου.
 

Συντηρητές Κρασιών 

 1. Κωδικός QR.
 2. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.
 3. Energy consumption in kWh/year (measured under new standard conditions).Κατανάλωση ενέργειας σε kWh / έτος (μετρούμενη υπό νέες τυποποιημένες συνθήκες).
 4. Αριθμός τυποποιημένων μπουκαλιών κρασιού που μπορούν να αποθηκευτούν.
 5. Εκπομπές θορύβου εκφρασμένες σε dB (A) re 1 PW και κατηγορία εκπομπών θορύβου.